Over ons

De apotheker van de Polikliniekapotheek van Tergooi is de heer Bart Postema. Hij is als directeur van de apotheek al sinds het bestaan, 2001, werkzaam in Hilversum.

‘Vroeger zag je als apotheker vooral toe op de geneesmiddelenbereiding. Tegenwoordig is mijn taak veel meer omvattend. Ik heb nu een controlerende taak en informeer en adviseer artsen en patiënten. Met de apotheek streven wij naar kennis en kunde en daarmee naar constante kwaliteit. Hierbij zijn een gekwalificeerd team en een goed lopende organisatie onontbeerlijk.

De Polikliniekapotheek van Tergooi is gespecialiseerd in het leveren van ziekenhuisverplaatste zorg, oftewel farmaceutische zorg die ook buiten het ziekenhuis kan plaatsvinden. Wij doen dit zo optimaal mogelijk, dus zonder fouten, veilig, met een zo hoog mogelijke patiëntentevredenheid en tegen zo laag mogelijke kosten.

Wij luisteren hierbij altijd naar de behoefte van patiënten om zo tot de ideale behandeling te komen. Wij vinden een correcte uitleg heel belangrijk. Want het succes van een behandeling valt of staat met goed gebruik.

Maar goede patiëntenzorg doe je niet alleen. Daarom vind ik de communicatie met collega-apothekers en andere zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis een punt dat altijd verder te verbeteren valt. De transmurale farmaceutische zorg, de overdracht van informatie bij opname en ontslag, is van groot belang. Deze optimalisatie is dan ook een belangrijk streven.’

Naast Bart Postema bestaat het team uit een apotheker, Emiel Schepers, een tweetal farmaceutisch consulenten en een groot aantal apothekersassistenten. Alle apothekersassistenten zijn gediplomeerd en hebben een eed afgelegd. De eed waarborgt dat ze vertrouwelijk met medische gegevens zullen omgaan.

Polikliniekapotheek
De Polikliniekapotheek van Tergooi is een openbare apotheek in het ziekenhuis. Dat betekent dat iedereen bij ons langs kan komen en van onze service gebruik kan maken, ongeacht of u patiënt bent in het ziekenhuis of niet.

Omdat de apotheek zich binnen de muren van het ziekenhuis bevindt en wij korte lijnen hebben met de arts, leveren wij vooral specialistische medicatie en zorg. Maar u kunt ook bij ons terecht voor andere medicatie op recept en vrij verkrijgbare zelfzorg producten. U kunt de apothekersassistent vragen naar ons aanbod.

Wij verstrekken niet alleen medicijnen, maar adviseren ook over goed geneesmiddelengebruik. Want een succesvolle behandeling valt of staat met goed medicijngebruik. Dankzij de korte wachttijd is vrijwel iedereen binnen zes minuten aan de beurt.

Bent u als patiënt van het ziekenhuis bij ons terechtgekomen? Wij schakelen tussen de zorg binnen het ziekenhuis en de zorg erbuiten.
Met uw toestemming dragen wij uw actuele medicatieoverzicht over naar de eigen apotheek en huisarts.

Kosten en overheveling

Meer inzicht in apotheekkosten
We geven u graag een zo goed mogelijk inzicht in uw apotheekkosten. Daarom krijgt u van ons een uitgebreid overzicht waarop u kunt zien hoe de kosten zijn opgebouwd.

U kunt op dit overzicht zien; de naam van de medicijnen, de kosten hiervan en de kosten van de verleende zorg. Zo heeft u een duidelijk overzicht van waarvoor u betaald heeft en welke zorg of medicatie u heeft gehad.

Deze verandering, die plaats heeft gevonden in 2014, is vastgesteld in een overeenkomst tussen zorgverzekeraars en apothekers. Dit geeft niet alleen de patiënt meer inzicht in de apotheekkosten, maar maakt de apothekers ook bewust van de dienstverlening. Alleen als er daadwerkelijk met u gesproken is, zal het eerste uitgiftegesprek gedeclareerd worden.

Kijk voor meer informatie over apotheekkosten op Apotheek.nl en de Rijksoverheid. Voor meer informatie over de mondelinge uitleg bij het eerste gebruik van medicijnen kunt u kijken op KNMP. Neem gerust contact met ons op als u meer vragen heeft.

Overheveling medicatie
Sinds 2012 onderneemt de overheid stappen om de bekostiging van verschillende specialistische medicatie over te hevelen van reguliere apotheken naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis wordt dan volledig verantwoordelijk voor de financiering en levering van deze middelen. Op deze manier valt meer kostbare medicatie onder het ziekenhuisbudget en kan er efficiënter met deze middelen worden omgegaan. Dit bevordert niet alleen de doelmatigheid, maar ook de kwaliteit van de zorg omdat de regie van de overgehevelde specialistische middelen nu volledig in handen van de medisch specialist is. Volgens de overheid zou de patiënt niets mogen merken van deze veranderingen.
De farmaceutische zorgverlening omtrent deze middelen wordt verzorgd door de Poliklininiekapotheek van Tergooi, in samenwerking met de specialisten van Tergooi.

De geneesmiddelen waar deze regeling voor geldt, zijn:

  • TNF alfaremmers (2012)
  • Oncolytica en groeihormonen (2013)
  • Fertiliteitshormonen (2014)
  • Overige Oncolytica (2015)

Kijk voor meer informatie op Stichting Eerlijke Geneesmiddelen Voorziening. Voor vragen kunt u ook contact met ons opnemen.

Vragen

Overig

Interessante Links
Aandoeningen en gezondheid
Gezondheidsplein
Consumed
Zelfzorg
Kies beter

Geneesmiddeleninformatie
Apotheek
Op reis1
Op reis2

Geneesmiddelen en bijwerking
Bijwerkingen van geneesmiddelen
Lareb

Geneesmiddelen en cijfers
Stichting Farmaceutische Kerngetallen

Geneesmiddelen, kosten en overheveling
Medicijnkosten
Stichting Eerlijke Geneesmiddelen Verbruik

Algemeen
Tergooi

 

Ziekenhuisverplaatste zorg
Ziekenhuisverplaatste zorg is medisch specialistische zorg die bij de patiënt thuis wordt geleverd. Dit gebeurt altijd in opdracht van een specialist in het ziekenhuis. De Polikliniekapotheek speelt hier een belangrijke rol in door het leveren van de geneesmiddelen en verlening van de zorg, ter bevordering van de behandeling.


 

Contact

Vragen
Heeft u na het bezoeken van deze site nog steeds vragen? Kom dan langs of neem contact met ons op. Dat kan telefonisch of via het contactformulier onderaan deze pagina.

De Polikliniekapotheek is te vinden in de hal van ziekenhuis Tergooi locatie Hilversum, naast de entree.

Openingstijden
De apotheek is geopend op weekdagen van 8:30 uur tot 18:00 uur.

Centrale Dienstapotheek Gooi en Vechtstreek
Heeft u buiten de openingstijden van de apotheek met spoed een recept nodig, dan kunt u terecht bij de Centrale Dienstapotheek Gooi en Vechtstreek.

Man Vrouw
Terug naar home